Công Thức Tính Đường Kính Hình Tròn Như Thế Nào

Công thức tính đường kính hình tròn như thế nào?

Hình tròn là một hình gồm các điểm nằm trên và trong đường tròn. Trong cuộc sống, chúng ta thấy có rất nhiều sản phẩm xung quanh có hình tròn. Đường kính của hình tròn là trường hợp đặc biệt của dây cung, đi qua tâm đường tròn. Đường kính cũng là đoạn thẳng dài nhât, đi qua hình tròn và chia hình tròn thành 2 phần bằng nhau. Độ dài của đường kính của một đường tròn sẽ gấp đôi độ dài bán kính của đường tròn đó. Vậy công thức tính đường kính hình tròn như thế nào? Cùng tìm hiểu…

Cách tính đường kính hình tròn như thế nào?

Cách tính đường kính hình tròn có 3 trường hợp như sau:

Trường hợp thứ nhất, nếu biết số đo bán kính của đường trong, có thế lấy số đo của bán kính nhân 2 để có được kết quả số đo đường kính hình tròn. Ví dụ, bán hình hình tròn bằng 4cm, chỉ cần lấy 4cm x 2 = 8cm sẽ ra được kết quả. Đường kính hình tròn được ký hiệu là “D”, “R” là bán kính. Theo cách tính này, ta có công thức như sau:     D = 2xR

Trường hợp thứ hai, tính đường kính hình tròn khi biết chu vi của đường tròn. Lấy số chu vi của đường tròn, chia cho để có được kết quả của đường kính (π=3,14). Ví dụ,  chu vi của đường tròn là 10cm, lấy 10/ = 3,18 cm. 3,18cm chính là kết quả của đường kính hình tròn cần tìm.  Chu vi đường tròn được ký hiệu là “C”. Theo cách tính này, ta có công thức D = C/

Trường hợp thứ ba, nếu biết được diện tích hình tròn, lấy kết quả số đo diện tích chia cho π=3,14, sau đó căn bậc hai kết quả của phép tính để tính ra bán kính hình tròn. Sau khi có bán kính hình tròn, quay lại trường hợp thứ nhất.  Ví dụ, có diện tích của đường tròn là 25cm2. Đường kính sẽ được tính như sau: 2 x (căn của 25/ ) = 5,64 cm. “A” được ký hiệu là diện tích hình tròn, ta sẽ có công thức như sau: D = 2 x căn (A/ )

Tính đường kính hình tròn để làm gì?

Từ cách tính đường kính hình tròn, ta có thể áp dụng để tính toán và xử lý các bài toán từ cơ bản đến nâng cao. Từ công thức tính đường kính hình tròn, có thể áp dụng vào các bài toán phức tạp, có sự đan xen của hình tròn, hình vuông, hình tam giác…Cũng từ việc tính được đường kính hình tròn, ta có thể tính được chu vi hình tròn bằng cách lấy độ dài đường kính, nhân với hệ số (hoặc bán kính x )

Với công thức tính chu vi hình tròn thông qua đường kính, ta có như sau: C  = D x . Trong đó, C là chu vi hình tròn, D là đường kính và π=3,14.

Ví dụ như, cho đường kính hình tròn bằng 4cm, để tính được chu vi, chỉ cần áp dụng công thức ở trên, chu vi sẽ là C = 4 x 3,14 = 12,56 cm

Cũng từ việc tính được đường kính hình tròn, khi cần tính diện tích hình tròn, biết đường kính, ta có thể áp dụng công thức sau: S = x r² (r = ½ D). Trong đó, S là diện tích, r là bán kính, D là đường kính và π=3,14

Ta có ví dụ hình dung như sau: Tình diện tích hình tròn khi biết đường kính D = 10cm. Áp dụng công thức, tính được bán kính r = ½ x D = ½ x 10 = 5cm. Tiếp tục áp dụng công thức tính diện tích, có thể tính như sau: S = x r² = 5 x (3,14)² = 49,298 cm2.

Có thể thấy, từ công thức tính đường kính hình tròn, ta có thể tìm ra cũng như biến đổi được thành nhiều công thức khác nhau để giải được bài toán một cách nhanh và chính xác nhất.

Hy vọng rằng với những gì đã cung cấp, bạn sẽ biết cách tính được đường kính, bán kính chu vi và diện tích của hình tròn trong các bài toán.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Secured By miniOrange