Thiết bị điện

Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn …
Chụp cos V8…
500 
Mua hàng
Cos Tròn 2.5-5…
600 
Mua hàng
Cos Chỉa 2.5-5…
600 
Mua hàng
Cos chỉa 2-4…
700 
Mua hàng
Cos Tròn 3.5-5…
700 
Mua hàng
Cos Chỉa 3.5-5…
700 
Mua hàng
Cos Chỉa 5.5-5…
800 
Mua hàng
Cos Tròn 5.5-5…
800 
Mua hàng
Cos chỉa 2.0…
1.000 
Mua hàng
Cos chỉa 1.25…
1.000 
Mua hàng
Cos 10-8
1.200 
Mua hàng
Chụp Cos 35…
2.000 
Mua hàng
Chụp Cos 16…
2.000 
Mua hàng
Chụp Cos 25…
2.000 
Mua hàng
Chụp Cos 10…
2.000 
Mua hàng
Chụp Cos 6…
2.000 
Mua hàng
Cos 10-6
2.500 
Mua hàng
Cos 6-8
2.500 
Mua hàng
Cos 16-8
4.000 
Mua hàng
Cos 16-10
4.000 
Mua hàng
Cos 25-8
5.000 
Mua hàng
Cos 25-10
5.000 
Mua hàng
Dây FA 2×1.0 ( DD Tốt )…
6.000 
Mua hàng
Dây FA tròn mềm 2 ruột 2 x 1.5…
6.560 
Mua hàng
-34%
Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/1…
10.000  6.600 
Mua hàng
Dây FA 2×1.5 ruột đồng …
7.280 
Mua hàng
Cos 35-8
8.000 
Mua hàng
Cos 35-10
8.000 
Mua hàng
-34%
Mặt dùng cho CB tép WEV7001SW …
17.000  11.200 
Mua hàng
-34%
Mặt dùng cho HB WEV7061SW pana…
17.000  11.200 
Mua hàng
-34%
Mặt 1 thiết bị WEV68010SW pana…
17.000  11.220 
Mua hàng
-34%
Mặt 3 thiết bị WEV68030SW pana…
17.000  11.220 
Mua hàng
-34%
Mặt 2 thiết bị WEV68010SW pana…
17.000  11.220 
Mua hàng
-34%
Mặt bít trơn WEV68910SW panaso…
17.000  11.220 
Mua hàng
-34%
Mặt dùng cho ổ cắm đơn 3 chấu …
17.000  11.220 
Mua hàng
Dây FA 2×2.5 ruột đồng …
11.290 
Mua hàng
-32%
Công tắc 1 chiều Panasonic WEV…
19.000  13.000 
Mua hàng
Dây FA 3×2.5 ruột đồng DF…
14.000 
Mua hàng
Cos 50-12
15.000 
Mua hàng
Dây FA 2×4.0 ruột đồng …
15.650 
Mua hàng
Dây FA 4×2.5 ruột đồng ( …
17.000 
Mua hàng
Cos 70-10
19.000 
Mua hàng
Cos 120-10
20.000 
Mua hàng
Dây FA 3×4.0 ruột đồng DF…
20.000 
Mua hàng
-34%
Mặt 4 thiết bị WEV68040SW pana…
32.000  21.200 
Mua hàng
-34%
Công tắc 1 chiều WEV5001H/WEV5…
34.000  22.440 
Mua hàng
Cos 95-10
23.000 
Mua hàng