Thiết bị điện

Chụp cos V8…
500 
Mua hàng
Cos Tròn 2.5-5…
600 
Mua hàng
Cos Chỉa 2.5-5…
600 
Mua hàng
Cos chỉa 2-4…
700 
Mua hàng
Cos Tròn 3.5-5…
700 
Mua hàng
Cos Chỉa 3.5-5…
700 
Mua hàng
Cos Chỉa 5.5-5…
800 
Mua hàng
Cos Tròn 5.5-5…
800 
Mua hàng
Cos chỉa 2.0…
1.000 
Mua hàng
Cos chỉa 1.25…
1.000 
Mua hàng
Chụp Cos 35…
2.000 
Mua hàng
Chụp Cos 16…
2.000 
Mua hàng
Chụp Cos 25…
2.000 
Mua hàng
Chụp Cos 10…
2.000 
Mua hàng
Chụp Cos 6…
2.000 
Mua hàng
Dây FA 2×1.0 ( DD Tốt )…
6.000 
Mua hàng
Dây FA tròn mềm 2 ruột 2 x 1.5…
6.560 
Mua hàng
Dây FA 2×1.5 ruột đồng …
7.280 
Mua hàng
Dây FA 2×2.5 ruột đồng …
11.290 
Mua hàng
Dây FA 3×2.5 ruột đồng DF…
14.000 
Mua hàng
Dây FA 2×4.0 ruột đồng …
15.650 
Mua hàng
Dây FA 4×2.5 ruột đồng ( …
17.000 
Mua hàng
Cos 120-10
20.000 
Mua hàng
Dây FA 3×4.0 ruột đồng DF…
20.000 
Mua hàng
Dây FA mềm 4×4.0 ruột đồn…
25.000 
Mua hàng
Dây FA 3 ruột 3×6.0 ( DD …
29.880 
Mua hàng
-15%
Dây điện đơn Cadivi 1.5 mm2 gi…
407.000  345.000 
Mua hàng
Ổ cắm cố định bắt trên tường m…
465.687 
Mua hàng
Ổ cắm cố định bắt trên tường m…
549.450 
Mua hàng
-15%
THÔNG SỐ – BẢNG GIÁ R…
663.300  563.000 
Mua hàng
-15%
THÔNG SỐ – BẢNG GIÁ R…
1.005.000  854.000 
Mua hàng
-15%
Dây điện Cadivi 6.0 mm2 –…
1.476.000  1.254.500 
Mua hàng