-28%
Dây điện đơn Cadivi 1.5 mm2 gi…
440.000 
Mua hàng
-27%
THÔNG SỐ – BẢNG GIÁ R…
1.100.110 
Mua hàng
Cáp Triplex Tr-CV-3×6 (3&…
44.800 
Mua hàng
Cáp Quadruplex Qu-CV-4×6 …
59.700 
Mua hàng
CVV 4 lõi 600V – TC JIS …
42.240 
Mua hàng
VC Cadivi, 600V, Tiêu chuẩn Th…
7.623 
Mua hàng
CXV 3R 600V Cáp điện lực Cadi…
34.540 
Mua hàng
CXV 4R 600V Cáp điện lực Cadi…
43.780 
Mua hàng
CXV 0.6/1kV 3 lõi pha + 1 lõi …
70.950 
Mua hàng
CVV/DSTA 3 lõi 0.6/1kV Cáp đi…
108.240 
Mua hàng
CVV 2 lõi 600V – TC JIS …
25.630 
Mua hàng
CVV 3 lõi 600V – TC JIS …
33.660 
Mua hàng
DK-CVV 2 lõi 0.6/1kV Cáp điệ…
55.990 
Mua hàng
DK-CVV 3 lõi 0.6/1kV Cáp điện…
74.580 
Mua hàng
DK-CVV 4 lõi 0.6/1kV Cáp điện …
92.730 
Mua hàng
DVV 7 lõi 0.6/1kV Cáp điều kh…
22.990 
Mua hàng
DVV 8 lõi 0.6/1kV …
27.280 
Mua hàng
DVV 10 lõi 0.6/1kV …
32.780 
Mua hàng
DVV 12 lõi 0.6/1kV …
37.620 
Mua hàng
DVV 14 lõi 0.6/1kV …
43.890 
Mua hàng
DVV 19 lõi 0.6/1kV …
55.330 
Mua hàng
DVV/Sc 8 lõi 0.6/1kV …
42.790 
Mua hàng
DVV/Sc 10 lõi 0.6/1kV …
50.380 
Mua hàng
DVV/Sc 12 lõi 0.6/1kV …
55.770 
Mua hàng
DVV/Sc 14 lõi 0.6/1kV …
61.710 
Mua hàng
DVV/Sc 16 lõi 0.6/1kV …
64.240 
Mua hàng
DVV/Sc 19 lõi 0.6/1kV …
71.170 
Mua hàng
DVV/Sc 24 lõi 0.6/1kV …
89.650 
Mua hàng
DVV/Sc 27 lõi 0.6/1kV …
100.650 
Mua hàng
DVV/Sc 30 lõi 0.6/1kV …
108.900 
Mua hàng
DVV/Sc 37 lõi 0.6/1kV …
127.600 
Mua hàng
CX1V 12/20(24) kV …
136.290 
Mua hàng
CX1V/WBC 12/20(24) kV …
136.620 
Mua hàng
CXV/SE 3 lõi 12/20(24) kV …
605.220 
Mua hàng
CXV/S-DATA 1 lõi 12/20(24) kV …
235.510 
Mua hàng
CXV/SE-DSTA 3 lõi 12/20(24) kV…
698.280 
Mua hàng
CXV/S-AWA 1 lõi 12/20(24) kV …
240.570 
Mua hàng
LV-ABC 3 lõi 0.6/1kV …
24.970 
Mua hàng
LV-ABC 4 lõi 0.6/1kV …
32.670 
Mua hàng
AXV 1 lõi 0.6/1kV …
9.042 
Mua hàng
AXV 2 lõi 0.6/1kV …
38.720 
Mua hàng
AXV 3 lõi 0.6/1kV …
46.750 
Mua hàng
AXV 4 lõi 0.6/1kV …
56.760 
Mua hàng
AXV/DSTA 3 lõi 0.6/1kV …
66.330 
Mua hàng
AXV/DSTA 4 lõi 0.6/1kV …
69.630 
Mua hàng
AX1V 1 lõi 12/20 (24) kV…
50.050 
Mua hàng
AXV/S 1 lõi 12/20 (24) kV…
95.040 
Mua hàng
AXV/SE 3 lõi 12/20(24) kV …
384.450 
Mua hàng
AXV/S-DATA 1 lõi 12/20(24) kV …
161.150 
Mua hàng
AXV/SE-DSTA 3 lõi 12/20(24) kV…
494.450 
Mua hàng
AXV/S-AWA 1 lõi 12/20(24) kV…
172.150 
Mua hàng
AXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV …
592.790 
Mua hàng
Secured By miniOrange