Khái Niệm Cường Độ Dòng Điện Là Gì và Cng Thức Tính Cường Độ Dòng Điện

Khái niệm cường độ dòng điện là gì và công thức tính cường độ dòng điện

Chúng ta đều đã được làm quen và học về cường độ dòng điện thông qua môn vật lý ở trường trung học. Cường độ dòng điện là gì, được định nghĩa như thế nào? Đơn vị và thiết bị đo cường độ dòng điện là gì…đều sẽ được trả lời trong bài viết này. Cùng tìm hiểu và bổ sung kiến thức về cường độ dòng điện

Giải thích khái niệm cường độ dòng điện là gì?

Cường độ dòng điện là gì? Nó được hiểu và định nghĩa là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện, hay đặc trưng cho số lượng các điện tử đi qua tiết diện của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

Trong lĩnh vực điện tử học, dòng điện là dòng có sự chuyển động của các electotron trong dây dẫn kim loại, các điện trở hoặc cũng là dòng chuyển động của các ion trong pin, dòng chảy của các hố điện tử có trong vật liệu bán dẫn.

Cường độ của dòng điện sẽ tùy thuộc vào mức độ mạnh hay yếu và sẽ có những ảnh hưởng nhất định đối với sức khỏe con người. Nếu cường độ dòng điện mạnh có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Cường độ dòng điện trung bình, trong một khoảng thời gian được định nghĩa, bằng thương số giữa điện lượng chuyển qua bề mặt được xét trong khoảng thời gian đó và khoảng thời gian đang được xét.

Itb = ∆Q∆t

Trong đó:

Itb là cường độ dòng điện trung bình, đơn vị là A (ampe):

∆Q là điện lượng chuyển qua bề mặt được xét trong khoảng thời gian ∆t, đơn vị là C (đọc là coulomb).

∆t là khoảng thời gian được xét, đơn vị là s (giây). Khi khoàng thời gian được xét vô cùng nhỏ, ta có cường độ dòng điện tức thời là        I=dQ/qt

Ký hiệu và đơn vị đo cường độ dòng điện là gì?

Ký hiệu và đơn vị sử dụng để đo cường độ dòng điện là gì? Để đo cường độ dòng điện, người ta sử dụng đơn vị là ampe. Ký hiệu là A, đơn vị đo cường độ dòng điện I trong hệ SI, lấy theo tên nhà vật lý và toán học người Pháp có tên Andre Marie Ampere. 1 Ampe tương ứng với dòng chuyển động của 6,24150948

Thường thì để đo cường độ dòng điện, người ta sẽ sử dụng ampe kế.

I=Q/t=(q1+q2+q3+…+qn)/t

Mật độ dòng điện được ký hiệu là delta, dòng điện chạy qua 1mm2 tiết diện dây dẫn.

 

Mật độ dòng điện có ý nghĩa trong việc thiết kế mạch điện, trong thiết bị điện tử học. Nhiều các thiết bị tiêu thụ điện thường bị nóng lên khi có dòng điện chạy qua nó, thường các thiết bị chỉ hoạt động tốt dưới một mật độ dòng điện an toàn, nếu không chúng sẽ bị nóng quá gây ra hiện tượng chảy hoặc cháy.

Đối với cả vật liệu siêu dẫn, mặc dù điện năng không bị chuyển hóa thành nhiệt năng. Nhưng nếu mật độ dòng điện lớn quá có thể tạo ra từ trường quá mạnh, thì vẫn có thể phá hủy trạng thái siêu dẫn.

Các công thức tính cường độ dòng điện là gì?

Công thức tính cường độ dòng điện của dòng điện không đổi: I = q/t (A)

Trong đó, q là điện lượng, được chuyển qua tiết diện thẳng của 1 vật dẫn trong khoảng thời gian t.

Công thức tính cường độ dòng điện theo định luật Ôm:  I = U/R

Trong đó, I là cường độ dòng điện (A), U là hiệu điện thế (V) và R là điện trở ()

Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng: I = I0/2

Trong đó, I là cường độ của dòng điện hiệu dụng, I0 là cường độ của dòng điện cực đại.

Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được hiểu là một đại lượng, có giá trị bằng cường độ của dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi 2 dòng điện là như nhau.

Để biết được cường độ dòng điện là gì và bao nhiêu, có thể dựa vào các trường hợp và vận dụng các công thức kể trên để tính toán, tìm ra cường độ của dòng điện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Secured By miniOrange