Dây FA 2×1.0 ( DD Tốt )…
6.000 
Mua hàng
Dây FA tròn mềm 2 ruột 2 x 1.5…
6.560 
Mua hàng
Dây FA 2×1.5 ruột đồng …
7.280 
Mua hàng
Dây FA 2×2.5 ruột đồng …
11.290 
Mua hàng
Dây FA 3×2.5 ruột đồng DF…
14.000 
Mua hàng
Dây FA 2×4.0 ruột đồng …
15.650 
Mua hàng
Dây FA 4×2.5 ruột đồng ( …
17.000 
Mua hàng
Dây FA 3×4.0 ruột đồng DF…
20.000 
Mua hàng
Dây FA mềm 4×4.0 ruột đồn…
25.000 
Mua hàng
Dây FA 3 ruột 3×6.0 ( DD …
29.880 
Mua hàng
-15%
Dây điện đơn Cadivi 1.5 mm2 gi…
407.000  345.000 
Mua hàng
-15%
THÔNG SỐ – BẢNG GIÁ R…
663.300  563.000 
Mua hàng
-15%
THÔNG SỐ – BẢNG GIÁ R…
1.005.000  854.000 
Mua hàng
-15%
Dây điện Cadivi 6.0 mm2 –…
1.476.000  1.254.500 
Mua hàng