[Bảng giá dây điện Cadivi 2021] mới nhất

Bảng giá dây điện Cadivi tháng 5 năm 2021 – TẤT CẢ mới nhất

TÊN HÀNGDVTGiá công bố CADIVIGiá bán lẻ
DÂY ĐỒNG ĐƠN CỨNG
Dây điện bọc nhựa pvc VC1,5 (Ø 1,38) 450/750V CadiviMét57424249
Dây điện bọc nhựa pvc VC2,5 (Ø 1,77) 450/750V CadiviMét91966805
Dây điện bọc nhựa pvc VC4 (Ø 2.24) 450/750V CadiviMét1434410615
Dây điện bọc nhựa pvc VC6 (Ø 2.74) 450/750V CadiviMét2114215645
Dây điện bọc nhựa pvc VC10 (Ø 3.56) 450/750V CadiviMét3553026292
Dây điện bọc nhựa pvc VC0.5 (Ø 0.8) 300/500V CadiviMét23981775
Dây điện bọc nhựa pvc VC0.75 (Ø 0.97) 300/500V CadiviMét31352320
Dây điện bọc nhựa pvc VC1 (Ø 1.13) 300/500V CadiviMét39822947
Dây Đồng Đơn Cứng VC 2.0mm2 (Ø 1.6 - 600V) CadiviMét76235641
Dây Đồng Đơn Cứng VC 3mm2 (Ø 2.0- 600V) CadiviMét115508547
Dây Đồng Đơn Cứng VC 8.0mm2 (Ø 3.2 - 600V) CadiviMét2915021571
DÂY ĐỒNG ĐƠN MỀM
Dây Đơn Mềm VCm 0.5-(1 X 16/0,2) 300/500V CadiviMét22991701
Dây Đơn Mềm VCm 0.75-(1 X 30/0,25)300/500V CadiviMét31902361
Dây Đơn Mềm VCm 1.0-(1 X 32/0,25)300/500V CadiviMét40923028
Dây Đơn Mềm VCm 1.5-(1 X 30/0,25)300/500V CadiviMét60064444
Dây Đơn Mềm VCm 2.5-(1 X 50/0,25)300/500V CadiviMét96257123
Dây Đơn Mềm VCm 4-(1 X 56/0,30)300/500V CadiviMét1488311013
Dây Đơn Mềm VCm 6-(1 X 84/0,30)300/500V CadiviMét2255016687
DÂY ĐỒNG ĐÔI MỀM
Dây đôi dẹp VCmd-2 x 0.5mm2 (2 x 16/0.2 - 0.6/1kV) CadiviMét45543370
Dây đôi dẹp VCmd-2 x 0.75mm2 (2 x 24/0.2 - 0.6/1kV) CadiviMét64244754
Dây đôi dẹp VCmd-2 x 1mm2 (2 x 32/0.2 - 0.6/1kV) CadiviMét82396097
Dây đôi dẹp VCmd-2 x 1.5mm2 (2 x 30/0.25 - 0.6/1kV) CadiviMét117378685
Dây đôi dẹp VCmd-2 x 2.5mm2 (2 x 50/0.25 - 0.6/1kV) CadiviMét1903014082
CÁP ĐỒNG ĐÔI MỀM OVAL
Cáp Đôi Dẹp Vcmo 2 X 1-(2 X 32/0.2)450/750v CadiviMét94607000
Cáp Đôi Dẹp Vcmo 2 X 1.5-(2 X 30/0.25)450/750v CadiviMét133329866
Cáp Đôi Dẹp Vcmo 2 X 2.5-(2 X 50/0.25)450/750v CadiviMét2147215889
Cáp Đôi Dẹp Vcmo 2 X 4-(2 X 56/0.3)450/750v CadiviMét3245024013
Cáp Đôi Dẹp Vcmo 2 X 6-(2 X 7*12/0.3)450/750v CadiviMét4851035897
 CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC 0.6/1kV
Cáp CV 1.0mm2 0.6/1kV CadiviMét44443289
Cáp CV 1.5 mm2 0.6/1kVCadiviMét61054518
Cáp CV 2.5 mm2 0.6/1kV CadiviMét99557367
Cáp CV 4.0 mm2 0.6/1kV CadiviMét1507011152
Cáp CV 6.0 mm2 (7/1.04 - 0.6/1kV) CadiviMét2211016361
Cáp CV 10 mm2 (7/1.35 - 0.6/1kV) CadiviMét3663027106
Cáp CV 16 Mm2 (7/1.7 -0.6/1kV) CadiviMét5577041270
Cáp CV 25 Mm2 (7/2.14 -0.6/1kV) CadiviMét8745064713
Cáp CV 35 Mm2 (7/2.52 -0.6/1kV) CadiviMét12100089540
Cáp CV 50 Mm2 (19/1.8 - 0.6/1kV) CadiviMét165550122507
Cáp CV 70 Mm2 (19/2.14 -0.6/1kV) CadiviMét236170174766
Cáp CV 95 Mm2 (19/2.52 -0.6/1kV) CadiviMét326590241677
Cáp CV 120 Mm2 (37/2.03 -0.6/1kV) CadiviMét425370314774
Cáp CV 150 Mm2 (37/2.3 -0.6/1kV) CadiviMét508420376231
Cáp CV 185 Mm2 (37/2.52 -0.6/1kV) CadiviMét634810469759
Cáp CV 240 Mm2 (61/2.25 -70.6/1kV) CadiviMét831820615547
Cáp CV 300 Mm2 (61/2.52 -0.6/1kV) CadiviMét1043350772079
Cáp CV 400 Mm2 (61/2.9 -0.6/1kV) CadiviMét1330780984777
Cáp CV 500 Mm2 0.6/1kV CadiviMét17271101278061
Cáp CV 630 Mm2 0.6/1kV CadiviMét22244201646071
Cáp CV 1.25mm2 (7/0.45) - 600V CadiviMét47193492
Cáp CV 2.0mm2 (7/0.6 ) 600V CadiviMét70905247
Cáp CV 3.5mm2 (7/0.8) 600V CadiviMét133879906
Cáp CV 5.5mm2 (7/1) 600V CadiviMét2072415336
Cáp CV 8.0mm2 (7/1.2 ) 600V CadiviMét2970021978
Cáp CV 80mm2 (19/2.3 - 0.6/1kV) CadiviMétLiên hệLiên hệ
Cáp CV 100mm2 (19/2.6 - 0.6/1kV) CadiviMétLiên hệLiên hệ
Cáp CV 125mm2 (37/2.1 - 0.6/1kV) CadiviMétLiên hệLiên hệ
Cáp CV 200mm2 (37/2.6 - 0.6/1kV) CadiviMétLiên hệLiên hệ
Cáp CV 240mm2 (61/2.28 - 0.6/1kV) CadiviMétLiên hệLiên hệ
Cáp CV 325mm2 (61/2.6 - 0.6/1kV) CadiviMétLiên hệLiên hệ
Cáp CV 350mm2 (61/2.7 - 0.6/1kV) CadiviMétLiên hệLiên hệ
Cáp CV 500mm2 (61/3.2 - 0.6/1kV) CadiviMét1151370852014
Cáp CV 560mm2 (91/2.8 - 0.6/1kV) CadiviMét1311310970369
Cáp CV 600mm2 (91/2.9 - 0.6/1kV) CadiviMét13961201033129
Cáp CV 625mm2 (91/2.93 - 0.6/1kV) CadiviMét14430901067887
Cáp CV 630mm2 (91/2.95 - 0.6/1kV) CadiviMét14829101097353
Cáp CV 800mm2 (91/3.34 - 0.6/1kV) CadiviMét18770401389010
 CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC/PVC
Cáp CVV 1mm2 (1 X 7/0.425)-0.6/1kv CadiviMét45543370
Cáp CVV 1.5mm2 (1 X 7/0.52)-0.6/1kv CadiviMét58744347
Cáp CVV 2.5mm2 (1 X 7/0.67)-0.6/1kv CadiviMét84816276
Cáp CVV 4mm2 (1 X 7/0.85)-0.6/1kv CadiviMét123319125
Cáp CVV 6mm2 (1 X 7/1.04)-0.6/1kv CadiviMét1729212796
Cáp CVV 10mm2 (1 X 7/1.35)-0.6/1kv CadiviMét2706020024
Cáp CVV 16mm2 (1 X 7/1.7)-0.6/1kv CadiviMét4015029711
Cáp CVV 25mm2 (1 X 7/2.14)-0.6/1kv CadiviMét6215045991
Cáp CVV 35mm2 (1 X 7/2.52)-0.6/1kv CadiviMét8470062678
Cáp CVV 50mm2 (1 X 19/1.8)-0.6/1kv CadiviMét11517085226
Cáp CVV 70mm2 (1 X 19/2.14)-0.6/1kv CadiviMét163020120635
Cáp CVV 95mm2 (1 X 19/2.52)-0.6/1kv CadiviMét224950166463
Cáp CVV 120mm2 (1 X 19/2.8)-0.6/1kv CadiviMét292050216117
Cáp CVV 150mm2 (1 X 37/2.3)-0.6/1kv CadiviMét348040257550
Cáp CVV 185mm2 (1 X 37/2.52)-0.6/1kv CadiviMét434170321286
Cáp CVV 240mm2 (1 X 61/2.25)-0.6/1kv CadiviMét568040420350
Cáp CVV 300mm2 (1 X 61/2.52)-0.6/1kv CadiviMét712580527309
Cáp CVV 400mm2 (1 X 61/2.9)-0.6/1kv CadiviMét907610671631
Cáp CVV 500mm2 -0.6/1kv CadiviMét1160610858851
Cáp CVV 630mm2 -0.6/1kv CadiviMét14930301104842
CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG 2 RUỘT CÁCH ĐIỆN PVC/PVC
Cáp CVV 2 x 1.5 mm2 (2 x 7/0.52 - 300/500V) CadiviMét1959114497
Cáp CVV 2 x 2.5 mm2 (2 x 7/0.67 - 300/500V) CadiviMét2871021245
Cáp CVV 2 x 4.0 mm2 (2 x 7/0.85 - 300/500V) CadiviMét4158030769
Cáp CVV 2 x 6.0 mm2 (2 x 7/1.04 - 300/500V) CadiviMét5742042491
Cáp CVV 2 x 10 mm2 (2 x 7/1.35 - 300/500V) CadiviMét9273068620
Cáp CVV 2 X 16 Mm2 (2 X 7/1.7 - 0.6/1kV) CadiviMét143770106390
Cáp CVV 2 X 25 Mm2 (2 X 7/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét208450154253
Cáp CVV 2 X 35 Mm2 (2 X 7/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét277750205535
Cáp CVV 2 X 50mm2 (2 X 7/2.6)-0.6/1kv CadiviMét369930273748
Cáp CVV 2 X 70mm2 (2 X 19/2.14)-0.6/1kv CadiviMét517000382580
Cáp CVV 2 X 95mm2 (2 X 19/2.52)-0.6/1kv CadiviMét707080523239
Cáp CVV 2 X 120mm2 (2 X 19/2.8)-0.6/1kv CadiviMét920700681318
Cáp CVV 2 X 150mm2 (2 X 37/2.3)-0.6/1kv CadiviMét727430538298
Cáp CVV 2 X 185mm2 (2 X 37/2.52)-0.6/1kv CadiviMét905520670085
Cáp CVV 2 X 240mm2 (2 X 61/2.25)-0.6/1kv CadiviMét1181290874155
Cáp CVV 2 X 300mm2 (2 X 61/2.52)-0.6/1kv CadiviMét14809301095888
Cáp CVV 2 X 400mm2 (2 X 61/2.9)-0.6/1kv CadiviMét18868301396254
CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG 3 RUỘT CÁCH ĐIỆN PVC/PVC
Cáp CVV 3 x 1.5 mm2 (3 x 7/0.52 - 300/500V) CadiviMét2585019129
Cáp CVV 3 x 2.5 mm2 (3 x 7/0.67 - 300/500V) CadiviMét3828028327
Cáp CVV 3 x 4.0 mm2 (3 x 7/0.85 - 300/500V) CadiviMét5610041514
Cáp CVV 3 x 6.0 mm2 (3 x 7/1.04 - 300/500V) CadiviMét7986059096
Cáp CVV 3 x 10 mm2 (3 x 7/1.35 - 300/500V) CadiviMét12892095401
Cáp CVV 3 X 16 Mm2 (3 X 7/1.7 - 0.6/1kV) CadiviMét198990147253
Cáp CVV 3 X 25 Mm2 (3 X 7/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét296890219699
Cáp CVV 3 X 35 Mm2 (3 X 7/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét398860295156
Cáp CVV 3 X 50mm2 (2 X 19/1.8)-0.6/1kv CadiviMét536140396744
Cáp CVV 3 X 70mm2 (2 X 19/2.14)-0.6/1kv CadiviMét755040558730
Cáp CVV 3 X 95mm2 (2 X 19/2.52)-0.6/1kv CadiviMét1042030771102
Cáp CVV 3 X 120mm2 (2 X 19/2.8)-0.6/1kv CadiviMét1348930998208
Cáp CVV 3 X 150mm2 (2 X 37/2.3)-0.6/1kv CadiviMét16024801185835
Cáp CVV 3 X 185mm2 (2 X 37/2.52)-0.6/1kv CadiviMét19998001479852
Cáp CVV 3 X 240mm2 (2 X 61/2.25)-0.6/1kv CadiviMét26155801935529
Cáp CVV 3 X 300mm2 (2 X 61/2.52)-0.6/1kv CadiviMét32742602422952
Cáp CVV 3 X 400mm2 (2 X 61/2.9)-0.6/1kv CadiviMét41738403088642
CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG 4 RUỘT CÁCH ĐIỆN PVC/PVC
Cáp CVV 4 X 1.5 Mm2 (4 X 7/0.52 - 300/500V) CadiviMét3289024339
Cáp CVV 4 x 2.5 mm2 (4 x 7/0.67 - 300/500V) CadiviMét4873036060
Cáp CVV 4 x 4.0 mm2 (4 x 7/0.85 - 300/500V) CadiviMét7326054212
Cáp CVV 4 x 6.0 mm2 (4 x 7/1.04 - 300/500V) CadiviMét10494077656
Cáp CVV 4 x 10 mm2 (4 x 7/1.35 - 300/500V) CadiviMét167860124216
Cáp CVV 4 X 16 Mm2 (4 X 7/1.7 - 0.6/1kV) CadiviMét255420189011
Cáp CVV 4 X 25 Mm2 (4 X 7/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét386430285958
Cáp CVV 4 X 35 Mm2 (4 X 7/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét522390386569
Cáp CVV 4 X 50mm2 (2 X 19/1.8)-0.6/1kv CadiviMét706420522751
Cáp CVV 4 X 70mm2 (2 X 19/2.14)-0.6/1kv CadiviMét998580738949
Cáp CVV 4 X 95mm2 (2 X 19/2.52)-0.6/1kv CadiviMét13777501019535
Cáp CVV 4 X 120mm2 (2 X 19/2.8)-0.6/1kv CadiviMét17871701322506
Cáp CVV 4 X 150mm2 (2 X 37/2.3)-0.6/1kv CadiviMét21354301580218
Cáp CVV 4 X 185mm2 (2 X 37/2.52)-0.6/1kv CadiviMét26560601965484
Cáp CVV 4 X 240mm2 (2 X 61/2.25)-0.6/1kv CadiviMét34785302574112
Cáp CVV 4 X 300mm2 (2 X 61/2.52)-0.6/1kv CadiviMét43591903225801
Cáp CVV 4 X 400mm2 (2 X 61/2.9)-0.6/1kv CadiviMét55567604112002
CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG 3+1 RUỘT CÁCH ĐIỆN PVC/PVC
Cáp CVV 3x16+1x10mm2(3x7/1.7+1x7/1.35 - 0.6/1kV) Mét240130177696
Cáp CVV 3x25+1x16mm2 (3x7/2.14+1x7/1.7 - 0.6/1kV) Mét353650261701
Cáp CVV 3x35+1x16mm2 (3x7/2.52+1x7/1.7 - 0.6/1kV) Mét455620337159
Cáp CVV 3x35+1x25mm2 (3x7/2.52+1x7/2.14 - 0.6/1kV) Mét488400361416
Cáp CVV 3x50+1x25mm2 (3x19/1.8+1x7/2.14 - 0.6/1kV) Mét628650465201
Cáp CVV 3x50+1x35mm2 (3x19/1.8+1x7/2.52 - 0.6/1kV) Mét662530490272
Cáp CVV 3x70+1x35mm2 (3x19/2.14+1x7/2.52 - 0.6/1kV) Mét881320652177
Cáp CVV 3x70+1x50mm2 (3x19/2.14+1x19/1.8 - 0.6/1kV) Mét925210684655
Cáp CVV 3x95+1x50mm2 (3x19/2.52+1x19/1.8 - 0.6/1kV) Mét1212640897354
Cáp CVV 3x95+1x70mm2 (3x19/2.52+1x19/2.14 - 0.6/1kV) Mét1285020950915
Cáp CVV 3x120+1x70mm2 (3x19/2.8+1x19/2.14 - 0.6/1kV) Mét15994001183556
Cáp CVV 3x120+1x95mm2 (3x19/2.8+1x19/2.52 - 0.6/1kV) Mét16958701254944
Cáp CVV 3x150+1x70mm2 (3x37/2.3+1x19/2.14 - 0.6/1kV) Mét19056401410174
Cáp CVV 3x150+1x95mm2 (3x37/2.3+1x19/2.52 - 0.6/1kV) Mét20006801480503
Cáp CVV 3x185+1x95mm2 (3x37/2.52+1x19/2.52 - 0.6/1kV) Mét23415701732762
Cáp CVV 3x185+1x120mm2 (3x37/2.52+1x19/2.8 - 0.6/1kV) Mét25026101851931
Cáp CVV 3x240+1x120mm2 (3x61/2.25+1x19/2.8 - 0.6/1kV) Mét31441302326656
Cáp CVV 3x240+1x150mm2 (3x61/2.25+1x37/2.3 - 0.6/1kV) Mét32432402399998
Cáp CVV 3x240+1x185mm2 (3x61/2.25+1x37/2.52 - 0.6/1kV) Mét33778802499631
Cáp CVV 3x300+1x150mm2 (3x61/2.52+1x37/2.3 - 0.6/1kV) Mét39263402905492
Cáp CVV 3x300+1x185mm2 (3x61/2.52+1x37/2.52 - 0.6/1kV) Mét39377802913957
Cáp CVV 3x400+1x185mm2 (3x61/2.9+1x37/2.52 - 0.6/1kV) Mét48400003581600
Cáp CXV 1.0mm2 (1 x 7/0.425 - 0.6/1kV) CadiviMét65344835
Cáp CXV 1.5mm2 (1 x 7/0.52 - 0.6/1kV) CadiviMét84706268
Cáp CXV 2.5mm2 (1 x 7/0.67 - 0.6/1kV) CadiviMét126729377
Cáp CXV 4.0mm2 (1 x 7/0.85 - 0.6/1kV) CadiviMét1804013350
Cáp CXV 6.0mm2 (1 x 7/1.04 - 0.6/1kV) CadiviMét2541018803
Cáp CXV 10mm2 (1 x 7/1.4 - 0.6/1kV) CadiviMét4026029792
Cáp CXV 16mm2 (1 x 7/1.7 - 0.6/1kV) CadiviMét6039044689
Cáp CXV 25mm2 (1 x 7/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét9361069271
Cáp CXV 35mm2 (1 x 7/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét12826094912
Cáp CXV 50mm2 (1 x 7/1.8 - 0.6/1kV) CadiviMét174130128856
Cáp CXV 70mm2 (1 x 19/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét246840182662
Cáp CXV 95mm2 (1 x 19/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét339240251038
Cáp CXV 120mm2 (1 x 19/2.8 - 0.6/1kV) CadiviMét442420327391
Cáp CXV 150mm2 (1 x 37/2.3 - 0.6/1kV) CadiviMét527890390639
Cáp CXV 185mm2 (1 x 37/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét657360486446
Cáp CXV 240mm2 (1 x 61/2.25 - 0.6/1kV) CadiviMét859870636304
Cáp CXV 300mm2 (1 x 61/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét1077340797232
Cáp CXV 400mm2 (1 x 61/2.9 - 0.6/1kV) CadiviMét13730201016035
Cáp CXV 500mm2 (1 x 61/3.3 - 0.6/1kV) CadiviMét17561501299551
Cáp CXV 630mm2 (1 x 61/3.61 - 0.6/1kV) CadiviMét22650101676107
CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG 2 RUỘT CÁCH ĐIỆN XLPE/PVC
Cáp CXV 2 x 1.0mm2 (2 x 7/0.425 - 0.6/1kV) CadiviMét1841413626
Cáp CXV 2 x 1.5mm2 (2 x 7/0.52 - 0.6/1kV) CadiviMét2277016850
Cáp CXV 2 x 2.5mm2 (2 x 7/0.67 - 0.6/1kV) CadiviMét3124023118
Cáp CXV 2 x 4.0mm2 (2 x 7/0.85 - 0.6/1kV) CadiviMét4455032967
Cáp CXV 2 x 6.0mm2 (2 x 7/1.04 - 0.6/1kV) CadiviMét6061044851
Cáp CXV 2 x 10mm2 (2 x 7/1.35 - 0.6/1kV) CadiviMét9295068783
Cáp CXV 2 x 16mm2 (2 x 7/1.7 - 0.6/1kV) CadiviMét138930102808
Cáp CXV 2 x 25mm2 (2 x 7/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét208230154090
Cáp CXV 2 x 35mm2 (2 x 7/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét279510206837
Cáp CXV 2 x 50mm2 (2 x 7/1.8 - 0.6/1kV) CadiviMét372240275458
Cáp CXV 2 x 70mm2 (2 x 19/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét520300385022
Cáp CXV 2 x 95mm2 (2 x 19/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét709830525274
Cáp CXV 2 x 120mm2 (2 x 19/2.8 - 0.6/1kV) CadiviMét926530685632
Cáp CXV 2 x 150mm2 (2 x 37/2.3 - 0.6/1kV) CadiviMét1099780813837
Cáp CXV 2 x 185mm2 (2 x 37/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét13667501011395
Cáp CXV 2 x 240mm2 (2 x 61/2.25 - 0.6/1kV) CadiviMét17845301320552
Cáp CXV 2 x 300mm2 (2 x 61/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét22370701655432
Cáp CXV 2 x 400mm2 (2 x 61/2.9 - 0.6/1kV) CadiviMét28492202108423
CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG 3 RUỘT CÁCH ĐIỆN XLPE/PVC
Cáp CXV 3 x 1.0mm2 (3 x 7/0.425 - 0.6/1kV) CadiviMét2299017013
Cáp CXV 3 x 1.5mm2 (3 x 7/0.52 - 0.6/1kV) CadiviMét2915021571
Cáp CXV 3 x 2.5mm2 (3 x 7/0.67 - 0.6/1kV) CadiviMét4125030525
Cáp CXV 3 x 4.0mm2 (3 x 7/0.85 - 0.6/1kV) CadiviMét5962044119
Cáp CXV 3 x 6.0mm2 (3 x 7/1.04 - 0.6/1kV) CadiviMét8305061457
Cáp CXV 3 x 10mm2 (3 x 7/1.35 - 0.6/1kV) CadiviMét12958095889
Cáp CXV 3 x 16mm2 (3 x 7/1.7 - 0.6/1kV) CadiviMét195690144811
Cáp CXV 3 x 25mm2 (3 x 7/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét297550220187
Cáp CXV 3 x 35mm2 (3 x 7/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét402160297598
Cáp CXV 3 x 50mm2 (3 x 7/1.8 - 0.6/1kV) CadiviMét539880399511
Cáp CXV 3 x 70mm2 (3 x 19/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét760870563044
Cáp CXV 3 x 95mm2 (3 x 19/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét1046100774114
Cáp CXV 3 x 120mm2 (3 x 19/2.8 - 0.6/1kV) CadiviMét1350580999429
Cáp CXV 3 x 150mm2 (3 x 37/2.3 - 0.6/1kV) CadiviMét16185401197720
Cáp CXV 3 x 185mm2 (3 x 37/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét20186101493771
Cáp CXV 3 x 240mm2 (3 x 61/2.25 - 0.6/1kV) CadiviMét26383501952379
Cáp CXV 3 x 300mm2 (3 x 61/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét33003302442244
Cáp CXV 3 x 400mm2 (3 x 61/2.9 - 0.6/1kV) CadiviMét42073903113469
CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG 4 RUỘT CÁCH ĐIỆN XLPE/PVC
Cáp CXV 4 x 1.0mm2 (4 x 7/0.425 - 0.6/1kV) CadiviMét2849021083
Cáp CXV 4 x 1.5mm2 (4 x 7/0.52 - 0.6/1kV) CadiviMét3652027025
Cáp CXV 4 x 2.5mm2 (4 x 7/0.67 - 0.6/1kV) CadiviMét5203038502
Cáp CXV 4 x 4.0mm2 (4 x 7/0.85 - 0.6/1kV) CadiviMét7645056573
Cáp CXV 4 x 6.0mm2 (4 x 7/1.04 - 0.6/1kV) CadiviMét10747079528
Cáp CXV 4 x 10mm2 (4 x 7/1.35 - 0.6/1kV) CadiviMét168850124949
Cáp CXV 4 x 16mm2 (4 x 7/1.7 - 0.6/1kV) CadiviMét254320188197
Cáp CXV 4 x 25mm2 (4 x 7/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét397870294424
Cáp CXV 4 x 35mm2 (4 x 7/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét538780398697
Cáp CXV 4 x 50mm2 (4 x 7/1.8 - 0.6/1kV) CadiviMét711810526739
Cáp CXV 4 x 70mm2 (4 x 19/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét1033450764753
Cáp CXV 4 x 95mm2 (4 x 19/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét13853401025152
Cáp CXV 4 x 120mm2 (4 x 19/2.8 - 0.6/1kV) CadiviMét18013601333006
Cáp CXV 4 x 150mm2 (4 x 37/2.3 - 0.6/1kV) CadiviMét21544601594300
Cáp CXV 4 x 185mm2 (4 x 37/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét26838901986079
Cáp CXV 4 x 240mm2 (4 x 61/2.25 - 0.6/1kV) CadiviMét35127402599428
Cáp CXV 4 x 300mm2 (4 x 61/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét43962603253232
Cáp CXV 4 x 400mm2 (4 x 61/2.9 - 0.6/1kV) CadiviMét56037304146760
CÁP ĐIỆN LỰC RUỘT ĐỒNG 3+1 RUỘT CÁCH ĐIỆN XLPE/PVC
Cáp CXV 3 x 4 + 1 x 2.5mm2 (3x7/0.85+1x7/0.67 - 0.6/1kV) CadiviMét7095052503
Cáp CXV 3 x 6 + 1 x 4mm2 (3x7/1.04+1x7/85 - 0.6/1kV) CadiviMét10021074155
Cáp CXV 3 x 10 + 1 x 6mm2 (3x7/1.35+1x7/1.04 - 0.6/1kV) CadiviMét153780113797
Cáp CXV 3 x 16 + 1 x 10mm2 (3x7/1.7+1x7/1.35 - 0.6/1kV) CadiviMét238260176312
Cáp CXV 3 x 35 + 1 x 16mm2 (3x7/2.52+1x7/1.7 - 0.6/1kV) CadiviMét458260339112
Cáp CXV 3 x 35 + 1 x 25mm2 (3x7/2.52+1x7/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét492360364346
Cáp CXV 3 x 50 + 1 x 25mm2 (3x19/1.8+1x7/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét633160468538
Cáp CXV 3 x 50 + 1 x 35mm2 (3x19/1.8+1x7/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét667260493772
Cáp CXV 3 x 70 + 1 x 35mm2 (3x19/2.14+1x7/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét888690657631
Cáp CXV 3 x 70 + 1 x 50mm2 (3x19/2.14+1x19/1.8 - 0.6/1kV) CadiviMét933570690842
Cáp CXV 3 x 95 + 1 x 50mm2 (3x19/2.52+1x19/1.8 - 0.6/1kV) CadiviMét1219570902482
Cáp CXV 3 x 95 + 1 x 70mm2 (3x19/2.52+1x19/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét1293160956938
Cáp CXV 3 x 120 + 1 x 70mm2 (3x19/2.8+1x19/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét16110601192184
Cáp CXV 3 x 120 + 1 x 95mm2 (3x19/2.8+1x19/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét17125901267317
Cáp CXV 3 x 150 + 1 x 70mm2 (3x37/2.3+1x19/2.14 - 0.6/1kV) CadiviMét19258801425151
Cáp CXV 3 x 150 + 1 x 95mm2 (3x37/2.3+1x19/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét20218001496132
Cáp CXV 3 x 185 + 1 x 95mm2 (3x37/2.52+1x19/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét23656601750588
Cáp CXV 3 x 185 + 1 x 120mm2 (3x37/2.52+1x19/2.8 - 0.6/1kV) CadiviMét25257101869025
Cáp CXV 3 x 240 + 1 x 120mm2 (3x61/2.25+1x19/2.8 - 0.6/1kV) CadiviMét31731702348146
Cáp CXV 3 x 240 + 1 x 150mm2 (3x61/2.25+1x37/2.3 - 0.6/1kV) CadiviMét32752502423685
Cáp CXV 3 x 240 + 1 x 185mm2 (3x61/2.25+1x37/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét34130802525679
Cáp CXV 3 x 300 + 1 x 150mm2 (3x61/2.52+1x37/2.3 - 0.6/1kV) CadiviMét39608802931051
Cáp CXV 3 x 300 + 1 x 185mm2 (3x61/2.52+1x37/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét39757302942040
Cáp CXV 3 x 400 + 1 x 185mm2 (3x61/2.9+1x37/2.52 - 0.6/1kV) CadiviMét48822403612858
Cáp CXV 3 x 400 + 1 x 240mm2 (3x61/2.9+1x61/2.25 - 0.6/1kV) CadiviMét52437003880338
CÁP ĐIỆN LỰC NHÔM CÁCH ĐIỆN PVC 
Dây Nhôm AV 16mm2 (7/1.7) 0.6/1KV CadiviMét75905617
Dây Nhôm AV 25mm2 (7/2.14) 0.6/1KV CadiviMét106817904
Dây Nhôm AV 35mm2 (7/2.52) 0.6/1KV CadiviMét1392610305
Dây Nhôm AV 50mm2 (19/1.8) 0.6/1KV CadiviMét1948114416
Dây Nhôm AV 70mm2 (19/2.14) 0.6/1KV CadiviMét2629019455
Dây Nhôm AV 95mm2 (19/2.52) 0.6/1KV CadiviMét3575026455
Dây Nhôm AV 120mm2 (37/2.03) 0.6/1KV CadiviMét4345032153
Dây Nhôm AV 150mm2 (37/2.3) 0.6/1KV CadiviMét5588041351
Dây Nhôm AV 185mm2 (37/2.52) 0.6/1KV CadiviMét6842050631
Dây Nhôm AV 240mm2 (61/2.25) 0.6/1KV CadiviMét8657064062
Dây Nhôm AV 300mm2 (61/2.52) 0.6/1KV CadiviMét10835080179
Dây Nhôm AV 400mm2 0.6/1KV CadiviMét137060101424
Dây Nhôm AV 500mm2 (37/2.6) 0.6/1KV CadiviMét172700127798

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Secured By miniOrange