Nối giảm PVC Bình Minh 27/21, 34/27 – 220/168

2.310 

Thông số kỹ thuật, hình ảnh, bảng giá Nối giảm uPVC Bình Minh phi 27/21, 34/27, 34/21, 42/34, các loại giảm 49, 60, 90, 114, 140, 168, 200 chon đến lớn nhất 220/168

Secured By miniOrange