Co uPVC Bình Minh (co 90 độ- co vuông) phi 21, 27, 34, 42, 49, 60, 90, 114, 140, 168, 220

2.310 

Co uPVC Bình Minh (co 90 độ- co vuông) bao gồm co phi 21, 27, 34, 42, 49, 60, 90, 114, 140, 168, 200, 220, loại mỏng chịu áp PN6 và loại dày chịu áp PN9 trở lên

Secured By miniOrange