Co Pvc Binh Minh 90 Do

Co uPVC Bình Minh (co 90 độ- co vuông) phi 21, 27, 34, 42, 49, 60, 90, 114, 140, 168, 220

2.310 

Co uPVC Bình Minh (co 90 độ- co vuông) bao gồm co phi 21, 27, 34, 42, 49, 60, 90, 114, 140, 168, 200, 220, loại mỏng chịu áp PN6 và loại dày chịu áp PN9 trở lên