Led Panel Tròn D PT03L 110/9W Rạng Đông6500K SS

90.000