Đèn Compact Điện Quang 50W ( DQ-CFL-4U-F14-50W-DL-E27 )

117.000