Dây Inox Cấp Nước 1M ( Cốt, Tán Thau ) (Hàng Công Ty)

65.000