Bizweb 1555045100730.jpg

Dây FA 3×2.5 ruột đồng DFC dân dụng

14.000