Dq Ledfx06 18765m V02 18w Daylight Mini N P R I 1 2m Tu06 0e37cfa3abc349c28ed4b2ddc33e4742.jpg

Bộ Đèn LED tube Điện Quang 18W – Daylight – Mini Nắp Rời 1,2m,TU06 ( DQ LEDFX06 18765M-V03)

110.000