CXV/FR 2 lõi 0.6/1kV Cáp điện lực hạ thế chống cháy 2 lõi, ruột đồng, băng FR-Mica, cách điện FR-PVC

36.300 

Secured By miniOrange